Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ô tô

    Rating


    Giới thiệu về nội dung
    Việc thiết kế cầu nhỏ và cống là một công tác rất tổng hợp, bao gồm từ việc điều tra khảo sát thuỷ văn, tính toán lưu lượng nước v.v. cho tới việc thiết kế kết cấu các loại cống và cầu nhỏ, thiết kế nền móng công trình cầu cống... Cuốn sách Thiết kế cống và cầu nhỏ trên đường ôtô cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến những nội dung trên nhằm giúp các độc giả có thể thiết kế hoàn chỉnh một công trình cầu nhỏ và cống trên đường ôtô. Cuốn sách này rất bổ ích cho các kỹ sư chuyên ngành thiết kế cầu và cống.

    Leave a Reply