Tài Liệu Trắc địa Đại Cương

  Author: lamphongpro Genre: »
  Rating  Sơ lược:
  Chương 1. Những kiến thức cơ bản về trắc địa
  Chương 2. Bản đồ địa hình
  Chương 3. Kiến thức cơ bản về sai số
  Chương 4. Đo góc
  Chương 5. Đo chiều dài
  Chương 6. Đo cao
  Chương 7. Lưới khống chế mặt bằng
  Chương 8. Lưới khống chế độ cao
  Chương 9. Đo vẽ bản đồ địa hình và mặt cắt
  Chương 10. Bố trí công trình
  Chương 11. Quan trắc biến dạng công trình


  Down Load

  One Response so far.

  1. hang dau says:

   ad cho mình chia sẻ chút nhé: Cách sử dụng máy kinh vĩ. Cảm ơn!

  Leave a Reply