Ôn Tập Môn Cơ Lý Thuyết_ trương Tích Thiện

  Rating

  Cơ học lý thuyết là môn học dùng làm cơ sở cho các môn học khác như: Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy-chi tiết máy, Công nghệ chế tạo máy, Thủy lực... Vì vậy, nắm vững môn cơ học lý thuyết là vấn đề cơ bản của học sinh, sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ.
  Nội dung chính của giáo trình gồm bốn phần chính, trong mỗi phần được chia ra làm nhiều chương:
  1. Phần I: Tĩnh học
  - Chương I: Các khái niệm cơ bản - Hệ tiên đề tĩnh học
  - Chương II: Khảo sát hệ lực
  - Chương III: Trọng tâm của vật rắn
  - Các thí dụ
  2. Phần II: Động học
  - Chương I: Động học điểm
  - Chương II: Chuyển động cơ bản của vật rắn
  - Chương III: Chuyển động song phẳng của vật rắn
  - Chương IV: Tổng hợp chuyển động
  - Các thí dụ

  Ôn Tập  Môn Cơ Lý Thuyết          DownLoad  

  Leave a Reply