Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở

  Author: lamphongpro Genre: »
  Rating

  Ths. kts Trần Đình Hiếu - ĐH Huế
  Chương 1: Sơ lược quá trình phát triển kiến trúc nhà ở và các quá trình ảnh hưởng đến kiến trúc nhà ở.
  Chương 2: Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở
  Chương 3: Các loại nhà ở
  Chương 4: Những vấn đề cơ bản trong thiết kế kiến trúc nhà ở
  Chương 5: Những xu hướng và kinh nghiệm trong thiết kế 

  Leave a Reply