Môn Cơ Kết Cấu

  Rating

  1.  Nhiệm vụ và đối tượng môn học:
  •  Định nghĩa kết cấu: Kết cấu là một hay nhiều cấu kiện được nối ghép với nhau theo những quy luật nhất định, chịu được sự tác dụng của các tác nhân bên
  ngoài nh- tải trọng, nhiệt độ thay đổi và chuyển vị cưỡng bức.
  •  Nhiệm vụ môn học: Là một môn khoa học chuyên nghiên cứu về nguyên lý, ph-ơng pháp tính nội lực và chuyển vị của kết cấu. Đảm bảo cho kết cấu có
  đủ c-ờng độ, độ cứng và độ ổn định trong quá trình khai thác, không bị phá hoại.
  ………………………………………………………………………………………………………
  Tên sách: Giáo trình cơ học kết cấu ( 2 tập )
  mã số: giao trinh co hoc ket cau
  Môn Cơ Kết Cấu Fire 1                DownLoad   Pass: ngotrongnguyen   Môn Cơ Kết Cấu Fire 2                DownLoad   Pass: ngotrongnguyen   Môn Cơ Kết Cấu Fire 3                DownLoad   Pass: ngotrongnguyen

  2 Responses so far.

  1. không có pass nhé!

  2. mình đã bỏ pass rồi!

  Leave a Reply