Giáo trình QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

  Author: lamphongpro Genre: »
  Rating  Tài liệu tham khảo của BK Đà Nẵng, KTS Tô Văn Hùng
  Giáo trình dành cho xây dựng dân dụng

  Chương 1: Khái niệm chung về quy hoạch đô thị
  Chương 2: Cơ cấu không gian tổng thể đô thị
  Chương 3: Giao thông đối ngoại đô thị
  Chương 4: Khu công nghiệp đô thị
  Chương 5: Quy hoạch khu dân dụng đô thị
  Chương 6: Hệ thống công trình công cộng và cây xanh đô thị
  Chương 7: Hệ thống giao thông và kĩ thuật hạ tầng  Download

  Leave a Reply