Giáo trình ổn định công trình _ Lê Văn Giang

  Rating

  Chương 1. Mở đầu
  - Ý nghĩa của ổn định công trình
  - Khái niệm về sự ổn định và mất ổn định của công trình
  - Khái niệm về bậc tự do
  - Các biểu hiện về sự cân bằng ổn định
  Chương 2. Các phương pháp nghiên cứu
  - Khái niệm về các phương pháp tính
  - Phương pháp thiết lập và giải phương trình vi phân
  - Phương pháp thiết lập và giải phương trình đại số
  - Phương pháp sai phân
  - Phương pháp Bupnov - Galerkin
  - Phương pháp năng lượng áp dụng trực tiếp nguyên Lejeune - Đirichlet
  Chương 3. Ổn định của các thanh phẳng
  - Các phương trình tổng quát của đường đàn hồi trong thanh chịu uốn dọc
  - Ổn định của các thanh thẳng có liên kết cứng ở 2 đầu
  - Ổn định của các thanh thẳng có liên kết đàn hồi
  - Ổn định của thanh thẳng chịu lực đặt bất kỳ dọc theo chiều dài thanh
  - Ổn định của thanh thẳng chịu tải trọng phân bố theo trục thanh
  - Ổn định của thanh thẳng có tiết diện thay đổi
  Chương 4. Ổn định của các khung phẳng
  - Các giả thiết
  - Cách xác định phản lực và nội lực trong những thanh chịu nén khi các liên kết chuyển vị cưỡng bức
  - Ổn định của các thanh chịu nén trong dàn
  - Ổn định của thanh liên tục có gối tựa đàn hồi
  - Cách tính ổn định của dầm liên tục theo phương pháp lực phương trình 3 mômen  Leave a Reply