Giáo trình bê tông cốt thép 1

  Author: lamphongpro Genre: »
  Rating


  Giáo trình Bê Tông Cốt Thép 1 phần cấu kiện cơ bản là một trong những giáo trình quan trọng nhất của bộn môn này. Thực chất, nó giúp kỹ sư có thể thiết kết nhà đơn giản và kiểm tra được độ an toàn của nhà. Giáo trình gồm 10 chương:
  Chương 1 - MỞ ĐẦU
  Chương 2 - TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU
  Chương 3 - NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN & CẤU TẠO
  Chương 4 - CẤU KIỆN CHỊU UỐN
  Chương 5 - SÀN PHẲNG
  Chương 6 - CẤU KIỆN CHỊU NÉN
  Chương 7 - CẤU KIỆN CHỊU KÉO
  Chương 8 - CẤU KIỆN CHỊU XOẮN
  Chương 9 - TÍNH CẤU KIỆN BTCT THEO TTGH 2
  Chương 10 - BTCT ỨNG LỰC TRƯỚC

  Leave a Reply