Bài giảng " Thẩm định dự án đầu tư"

  Rating

  Câu hỏi đặt ra là: "Tại sao phải thẩm định dự án đầu tư?"

  Xin thưa: Chúng ta phải thẩm định dự án đầu tư vì 2 lý do chính sau:
  1/ Ngăn chận các dự án xấu.
  2/ Không bỏ sót các dự án tốt.

  Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, Bài giảng về Thẩm định dự án đầu tư . sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn.
  Hi vọng là tài liệu này sẽ góp một phần nhỏ nhoi cho các bạn đang trong quá trình tìm hiểu về lĩnh vực khá là lý thú này!

  Bài giảng thẩm định được thuyết trình bằng Powerpoint, bài giảng phân tích rất nhiều khía cạnh để hướng dẫn và lựa chọn những dự án mang tính khả thi. Nội dung bài viết ngắn ngọn, dễ hiểu. 1 - Khung phân tích dự án đầu tư 2 - Báo cáo ngân lưu của một dự án đầu tư 3a - Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền 3b - Giá trị của tiền tệ theo thời gian 4a - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư 4b - Chiết khấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án 5 - Quan điểm thẩm định dự án 6 - Phân tích ảnh hưởng của lạm phát đến ngân lưu của dự án 7 - Qui mô đầu tư và thời điểm đầu tư 8 - Suất sinh lời và rủi ro [return & risk] 9 - Phân tích lạm phát - phân tích rủi ro 10 - Phân tích độ nhạy và phân tích kịch bản 11 - Kỹ thuật phân tích rủi ro bằng mô phỏng Monte-Carlo 12 - Hướng dẫn sử dụng Crystal Ball (CB)

  One Response so far.

  Leave a Reply